سه‌شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۹۸

عرب ها از اسلام فاصله می گیرند

اخیرا یک تحقیق جامعی که در میان اعراب خاور میانه صورت گرفته نشان میدهد که عرب ها از اسلام فاصله می گیرند. این تحقیق توسط موسسه تحقیقی عرب برومتر (Arab Barometer) در دانشگاه پرنستون بین سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ انجام گرفته است.

چند چیز در این تحقیق جالب است:

۱. شمار بی دینی در همه کشورهای خاور میانه در حال شد است (خبر خوشحال کننده است، نه؟)

۲. زنان حق تصمیم گیری در سطح ملی (بیرون از خانه) را دارند اما نمی توانند در مورد مسایل خانوادگی تصمیم بگیرند.

۳. قتل ناموسی پذیرفته شده تر از هم جنسبازی است.

۴. در میان اعراب اردوغان چهره محبوتر از ترامپ و پوتین است.

۵. اعراب اسرایل را بزرگترین خطر می پندارند.

0 comments:

ارسال یک نظر

contact

نام

ایمیل *

پیام *