یکشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۴

دلبر سبزه رنگ

من این سبک  - ظاهرا خراسانی است - را بیشتر ترجیح میدهم به آهنگ های افغانی که اکثرا به سبک هندی خوانده می شوند. درود بر هرات و جوانانش مانند اشکان عرب.

شنبه، دی ۰۵، ۱۳۹۴

ترهات گویی خودویرانگر

به اسمیت میگم زیاد به این واژه مدرن و مدیرنیزم گیر نده، نمیشه به همه چیز قالب ساخت ولی او به self-destructive prattle اش ادامه میده. این -ایزم ها مشکلش اینجاست که فقط در یک محیط و برای عده خاصی و در زمینه خاصی به کار برده میشن. امروز برش پیشنهاد کردم که بیا باهم یک پیاله چای آویشن نوش جان کنیم تا زنگاری -ایزم ها را از ذهن مان پاک کنیم. دنیا و وراجی هایش به هیچ نمی ارزه.

Submission to peace

می فرمایند که اسلام یعنی  'submission to peace' (اطاعت و یا فرمانبرداری از صلح) است. این ادعای است اکثر مدافعان اسلام در آمریکا در مباحث و گفتگوهای رسمی و غیررسمی استفاده می کنند. اگر بشود اسلام را آنطوری معنی کنیم، آنوقت می شود گروه طالبان را هم جستجوگران علم و معرفت معنی کنیم. اسلام را آنقدر انعطاف پذیر کرده اند که هرچیز می شود معنی اش کرد.

فصلی به آخر

سال ۲۰۱۵ به آخر می رسد و به زودی سال نوی را آغاز خواهیم کرد. چه سالهای را که بیهوده پرپر کرده ام و بیهوده برنامه ریزی کرده ام اما هرگز دنبال نکردم. اعتراف می کنم که من هم برای مدتی یک شکست خورده بودم. شکست خورده ای که نمیدانست از ته چاه چطوری بیرون بجهد. الان فکر می کنم آن روزهای تار چقدر بر روح سایه افکنده بودند بی آنکه من متوجه آن بشوم.

*
برگشت به این صفحه سخت و سختر می شود. نوشتن هم انگیزه می خواهد، انگیزه ای که دیگر فکر می کنم برای فارسی نوشتن آنهم در وبلاگ کلا کمرنگ شده است. مدتی در این فکر بودم که شاید بتوانم این وبلاگ را هر روز به روز کنم اما مشغله ها از هر گوشه و کناری دست به دست هم دادند و ورود به اینجا را برای من محدود و محدودتر کردند. 
اکنون من مانده ام و این عالم از سرگردانی ها، تصمیم دارم هر از چندگاهی اینجا بیایم و مشق فارسی بکنم تا حداقل همین فارسی که این اندازه میدانم از یاد نبرم. 

contact

نام

ایمیل *

پیام *