چهارشنبه، خرداد ۱۷، ۱۴۰۲

بازی سنگرگ

امروز چیزی می خواستم در باره سنگرگ بنویسم. گفتم بگذار به انگلیسی به دست حضرت گوگل بسپارم، ببینم عکسی چیزی می شود پیدا کرد. مرا به یک وبسایت آسترالیایی برد. آنجا نوشته بود که اخیرا مقامات محلی متوجه شده اند مهاجرین هزاره های استرالیا از این طرف به آن طرف و برگشت به طرف هدف خاصی سنگ پرتاب می کنند و بعد یک عالم آدم به تماشا می آیند و گروه های مختلف ساعت ها باهم رقابت می کنند. دولت محلی تصمیم می گیرد که میدان خاصی برای سنگرگ ایجاد کند. و این شد که برای اولین بار، هزاره های استرالیا واقع در منطقله شیپارتون کلان در شمال وکتوریا صاحب میدان سنگرگ شدند. خبرش را اینجا و اینجا بخوانید.

0 comments:

ارسال یک نظر

contact

نام

ایمیل *

پیام *