جمعه، اردیبهشت ۲۲، ۱۴۰۲

ترویج کلیشه

جالب اینجاست که کلیشه های مانند "سرزمین تسخیرناپذیر،" "گورستان آمپراطورها" و ده ها کلیشه ای این چنینی که بارها نقد شده اند حتی در سرحد مسخره و کنایه اما هنوز که هنوز است بعضی ها از این کلیشه ها عبور نمی کنند. اینها بخشی از حافظهء جمعی یک عده شده است که اگر این کلیشه ها را در کار نیاندازند مثل اینکه حرف شان قابل فهم نخواهد بود.

نمونه اش این کتاب است که در سال 2011 چاپ و نشر شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر

contact

نام

ایمیل *

پیام *