پنجشنبه، فروردین ۳۱، ۱۴۰۲

مغلوب هژمونی پشتونیسم

حقیقت این است که هیچ پشتونی حتی اگر تمام اعضای خانواده اش توسط خود پشتون های افراطی به قتل رسیده باشد نمی تواند حکومت فدرالی و غیرمترکز شدن قدرت را قبول کند حتی تا سر حد نابودی. به این خاطر هرگز نمی شود به اینها حتی اگر حرف های قشنگ و مدرن بزنند اعتماد کرد. هزاران مثال بی ربط می آورند تا بگویند ما این را نمی خواهیم. از روی جهل نیست چون با یک کلیک می توانند به حقیقت نزدیک شوند ولی نمی خواهند. درگیری در سودان بین دو جنرال است. آنها هر دو یک حکومت مردمی را کنار زدند و خود شان را بر اریکه قدرت قرار دادند. حالا این دو تا با همدیگر سر مخالفت دارد. همین. این هیچ ربطی به نظام سیاسی و رفراندوم و منابع ندارد. با دروغ می خواهند هم خود و هم پشتون هایش را در تاریکی نگه دارند و هم به دیگر ستیزی و هزاره ستیزی دامن بزنند.

0 comments:

ارسال یک نظر

contact

نام

ایمیل *

پیام *